boy-buxun

boy-buxun
is. Qədd-qamət, boy, bədən quruluşu. Onun boy-buxunu yaxşıdır. – Səməd dayı otağın yuxarı başında bığlarını burmuş, oturub Nadirin boy-buxununa baxırdı. B. T.. O boy-buxun gözlərimə dəyəndə; Xəstə ruhum təzələnir, ay Pəri! R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qəddü qamət — ə. boy buxun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qamət — ə. boy, boy buxun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əndam — ə. 1) bədən, cəsəd; 2) boy, qədd qamət, boy buxun; 3) m. biçimli, dolğun (adam haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qamət — is. <ər.> 1. Boy, boy buxun, qədd. Der idim qamətinə sərv, vəli özgə imiş. F.. Qamətin tək heç bir qamət biçilməz. M. P. V.. Sərvi xar etdi, əcəb, bu qamətirənayə bax. H. x.. Fəda o qamətinə kim, qəza nə xoş çəkmiş. X. N.. 2. Bel. Bir əllə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədd — is. <ər.> 1. Boy, boy buxun, qamət. Qəddin ki, sərvi xuraman ilən bərabərdir. Qövsi. Zorbadır hərçənd ki, qəddin sənin; Yox mənə tay olmağa həddin sənin. M. Ə. S.. 2. Bel. Qəddi bükülmək (əyilmək) – beli bükülmək. Ala gözlüm, səndən ayrı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əndam — is. <fars.> 1. Bədən. Qaşı, gözü, əndamı, təmamən əl ayağı; Hər bir sənəmin başına yüz naz kimindir? M. V. V.. Uşağın əndamına quru xına sürtməyə başlardılar. H. S.. 2. Boy, qədd, qamət, boy buxun, bədən quruluşu. Əndamı olduqca düzgündür.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bazburut — (Ağdam, Gəncə, Qazax) boy buxun, görkəm. – Gördüyüη iş heş səniη bazburutuηa yaraşmır (Ağdam); – Bazburutu çox yaxşıdı onun (Qazax); – Elə bazburutunu görəndə adamı vəhmə basır (Gəncə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəti-burıt — (Meğri) qamət, görkəm, boy buxun. – Temir bəti burıtda hanı indi Eırnəzirdə adam? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cifdə — (Meğri) boy buxun. – Bu qız uğlanın cifdəsin bəyəmmədi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ərdəm — I (İmişli, Naxçıvan) hünər, bacarıq. – İş ərdəm isseyir (İmişli) ◊ Ərdəmi gəlmək (İmişli) – hünəri çatmaq, bacarmaq. – Bi iş görməgə isdidə adamın ərdəmi gəlmir II (Qax) görkəm, boy buxun. – Habı boyu batmış, malca ərdəminnən heş utanmıyıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”